Bogers Intermediairs

Reïntegratie

Iedere werknemer is wel eens een keertje ziek. Vaak is dat niet langer dan een of twee dagen. Maar in sommige gevallen duurt dit langer. Door bijvoorbeeld burn-out, RSI, een ernstige ziekte of een zwaar ongeluk kan het zijn dat je als werknemer voor een lange periode niet in staat bent om te werken. Om te voorkomen dat je als langdurig zieke uit het arbeidsproces verdwijnt en in de WIA terecht komt, heeft de overheid maatregelen getroffen om arbeidsgehandicapte werknemers zo goed mogelijk weer terug te laten keren naar de werkplek. Dit proces van terugkeren wordt reïntegratie genoemd.

Poortwachter

Sinds 1 april 2002 geldt de Wet verbetering poortwachter waarbij de verantwoordelijkheid voor reïntegratie meer bij zieke werknemers en hun werkgevers komt te liggen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) treedt op als zogeheten 'poortwachter' en toetst of een werknemer terecht arbeidsongeschikt is verklaard. Belangrijk daarbij is dat werknemer en werkgever kunnen aantonen dat zij voldoende hebben ondernomen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

De invoering van de Wet verbetering poortwachter betekent dat een bedrijf maximaal twee jaar verantwoordelijk blijft voor zieke medewerkers en het loon voor minimaal 70% moet doorbetalen. Tenzij er aantoonbare inspanningen worden gedaan om de zieke medewerker in- of extern te reïntegreren. De kosten, tijd en inspanningen die dit met zich meebrengt, kunnen aanzienlijk oplopen. Tenzij het verzuim en reïntegratie professioneel worden aangepakt.

Bogers Intermediairs BV kan jou en je werkgever helpen bij ziekte en bij het vinden van een nieuwe werkgever of bij het vinden van aangepast werk. Sinds de Wet verbetering poortwachter is het voor beide partijen heel belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van een onafhankelijke buitenstaander die begeleiding op een professionele manier inhoud geeft.
 
  Copyright 2018 Bogers Intermediairs | Webdesign: Koedie ICT